Mednarodna mladinska izmenjava “Youth Building Bridges” (v sklopu Erasmus + KA1) je potekala med 17. in 23. junijem 2018 v Sloveniji. “Graditelji mostov” so bili 23 mladostniki iz Slovenije, Finske in Portugalske (Azorskih otokov) z različnimi ozadji (socialna, kulturna in okoljska) in življenjskimi izkušnjami. Slovenski mladostniki so bili vsi iz stanovanjske skupine za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, medtem ko so bili portugalski udeleženci iz nevladne organizacije, ki promovira zdrav življenjski slog in življenje brez tobaka. S finskimi partnerji sodelujemo že vrsto let in gre za mladinski klub, ki združuje mlade, ki imajo željo po učenju in spoznavanju drugih kultur in tovrstnega projektnega dela. Mladi iz partnerskih organizacij se soočajo z geografskimi ovirami (finska skupina je še tudi švedsko govoreča manjšina) in se uvrščajo med mlade z manj priložnostmi.

Rdeča nit izmenjave je bila izobraževanje preko športnega udejstvovanja in aktivnosti na prostem in kako lahko sami več naredimo za svoj zdrav življenjski slog ter obravnavanje begunske problematike. Namen izmenjave je bil, da omogočimo udeležencem izkušnjo, kako začrtati svoj zdrav življenjski slog s prikazom prednosti aktivnega udejstvovanja v športnih aktivnostih na prostem, poglobiti znanje in povečati zavest o aktualnih težavah in izzivih povezanih z migracijami, migranti in begunci v Evropi.

programu so se prepletale doživljajske aktivnosti, kjer so mladi sodelovali v timskem duhu. Aktivnosti niso imele tekmovalnega značaja, ampak so bile usmerjene v to, da smo dobili pozitivne izkušnje z zdravim življenjskim slogom, da smo prišli v stik z naravo, imeli možnost spoznavanja drugih kultur in da smo se imeli lepo. Tako smo med drugim kolesarili, plezali, veslali, planinarili, se soočali in premagovali svoje strahove in si krepili zaupanje, se učili žongliranja, izražali svoja mnenja glede begunskega vprašanja v Evropi, imeli nacionalne večere, spoznali nove prijatelje, se igrali, smejali, kričali in prisluhnili tišini, razmišljali, nekateri tudi zaljubili, vsi pa se učili in živeli! Naše učenje je bilo doživljajsko in neformalno.

 

 

 

 

 

 

Veliko smo se imeli priložnosti naučiti o slovenski kulturi z obiski nekaterih krajev in naravnih znamenitosti, z druženjem in pogovori pa tudi o kulturah in navadah iz partnerskih držav. Mladi so imeli osrednjo vlogo v aktivnostih; aktivni so bili tako psihično kot fizično, kar je imelo za učinek večjo motivacijo, nova znanja, nove izkušnje, nove spretnosti. Z aktivno udeležbo na tovrstnih izmenjavah mladi pridobivajo na pozitivni samopodobi, samozavesti, zaupanju vase in svoje sposobnosti, odprtosti, sprejemanju sebe in drugih in toleranci do drugačnih.

Verjamemo, da bo imel projekt dolgoročne učinke na vse sodelujoče. Spodbudil nas je k večji aktivnosti, odprtosti duha, in seznanil nas je z usmeritvami za zdrav življenjski slog. Učinki so vidni tudi na naši samopodobi, sprejemanju drugačnih ljudi in različnih kultur. Mladi si želijo še več tovrstnih projektov, potovanj in ohranjanje stikov z udeleženci izmenjave.

Metode, ki smo jih uporabljali: skupinsko delo, diskusije v skupini in v manjših skupinah, evalvacijski pogovori, nacionalni večeri, neformalni pogovori, predstavitve, izobraževalni izleti, razne delavnice, idr.

Dostopnost